• ΤΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
  INTERAMERICAN

  Λ. Μεσογείων 2
  24ος όροφος, Αθήνα 11527

 • 2109461094

  info@teasyninteramerican.gr

 • 8:00-16:00

  Δευτέρα - Παρασκευή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ  ΕΚΤΑΚΤΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(Κατ’ άρθρα 11 παρ. 1 εδ. δ’, 3, 12 παρ. 2β’, 3 του Καταστατικού)

 

Αγαπητά Μέλη,

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι κατά την Γενική Συνέλευση του ΤΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ν.Π.Ι.Δ. της 13/03/2023, δεν επετεύχθη η αναγκαία απαρτία, βάσει του Άρθρου 12 παρ. 6.

Σύμφωνα με το ίδιο Άρθρο, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία, η Γ.Σ. συγκαλείται και πάλι εντός είκοσι ημερών και βρίσκεται τότε σε απαρτία, εφόσον παρίσταται  σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) των μελών.

Για το σκοπό αυτό, σάς στέλνω, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, νέα πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την 30η Μαρτίου 2023, αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανώνυμης Εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» – με δ.τ. «ΕΔΥΤΕ Α.Ε.», ZEUS, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Ημερήσια Διάταξη Γ.Σ.

 1. Έγκριση της Ενοποίησης του Ταμείου Συνεργατών με το Επαγγελματικό Ταμείο των Υπαλλήλων. Σχετικές λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο πιο κάτω αρχείο.

Σημειώνω ότι η ενοποίηση των δύο Ταμείων δεν θα αλλάξει καθόλου τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών, τα οποία παραμένουν, για όλα τα μέλη, ως έχουν.

 1. Έγκριση του σχεδίου (νέου-τροποποιημένου) Καταστατικού του ενοποιημένου Επαγγελματικού Ταμείου Ομίλου ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ, έχει ήδη υποβληθεί προς έγκριση στις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές, και μπορείτε να το δείτε πιο κάτω.
 1. Συγκεκριμένα, τροποποιούνται τα Άρθρα του Καταστατικού των Υπαλλήλων που θα βρείτε αναλυτικά στο πιο κάτω αρχείο.

 

Σημαντικές Ενημερώσεις

 • Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, είναι απαραίτητο να επιτευχθεί απαρτία του 1/3 των μελών. Γι’ αυτό, σας καλώ όλους να συμμετέχετε ενεργά.
 • Αφού διαπιστωθεί η επίτευξη της απαιτούμενης από το Καταστατικό απαρτίας, θα πραγματοποιηθεί ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσια διάταξης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανώνυμης Εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» – με δ.τ. «ΕΔΥΤΕ Α.Ε.», ZEUS, την χρησιμοποιήσαμε και σε προηγούμενη Γ.Σ. με πολλή μεγάλη επιτυχία. Η χρήσης της ZEUS, πληροί όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας και διασφαλίζει απόλυτα το απόρρητο της ψηφοφορίας.
 • Θα ενημερωθείτε εγκαίρως για τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβείτε σχετικά για τη χρήση της πλατφόρμας ZEUS.
 • Στην περίπτωση που οι Εποπτικές Αρχές, προτείνουν αλλαγές στο υποβληθέν από εμάς (νέο) Καταστατικό που διαφοροποιούν, με οποιονδήποτε τρόπο, το υποβληθέν σχέδιο, ιδίως ως προς τα δικαιώματα ή/και τις υποχρεώσεις των μελών, οι εν λόγω προτάσεις των Εποπτικών Αρχών επί του σχεδίου Καταστατικού θα υποβληθούν προς έγκριση σε επόμενη Γ.Σ. για το θέμα αυτό. Σε αντίθετη περίπτωση, θα ενημερωθείτε για το τελικό-εγκριθέν από τις Εποπτικές Αρχές Καταστατικό, με την αποστολή ενημερωτικού email.

 

Αθήνα,  14  Μαρτίου 2023

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Χατζάκης

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΝΕΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ  

ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ