• ΤΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
  INTERAMERICAN

  Λ. Μεσογείων 2
  24ος όροφος, Αθήνα 11527

 • 2109461094

  info@teasyninteramerican.gr

 • 8:00-16:00

  Δευτέρα - Παρασκευή

ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΣΚΟΠΟΣ

Η ίδρυση του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Interamerican, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2019 με την έγκριση του Καταστατικού από τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 2142 7/6/2019).

Σκοπός του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Interamerican είναι να προσφέρει στους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές του Ομίλου Interamerican που μετέχουν σ’ αυτό, πρόσθετες συνταξιοδοτικές παροχές, οι οποίες ενισχύουν το συνταξιοδοτικό εισόδημα των εργαζομένων κι εξασφαλίζουν μία αξιοπρεπή διαβίωση μετά το πέρας της ενεργούς υπηρεσίας.