• ΤΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
  INTERAMERICAN

  Λ. Μεσογείων 2
  24ος όροφος, Αθήνα 11527

 • 2109461094

  info@teasyninteramerican.gr

 • 8:00-16:00

  Δευτέρα - Παρασκευή

ΑΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΤΕΑ Interamerican Global Balanced Fund of Funds, ανήκει στην κατηγορία του Μικτού Αμοιβαίου Κεφαλαίου (fund of funds), απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και χαρακτηρίζεται από μεσαίο (ισορροπημένο) επενδυτικό κίνδυνο. Ο Διαχειριστής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, που επελέγη μετά από μακρά διαδικασία, είναι η Alphatrust ΑΕΔΑΚ. Πιο κάτω αναρτάται αναλυτικό ενημερωτικό υλικό για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Ταμείου μας που είναι οι Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές (KIID), το Ενημερωτικό Δελτίο και ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Σε αυτού του είδους την επένδυση όλα τα μεγέθη του Ατομικού Λογαριασμού εκφράζονται σε μερίδια, η καθαρή τιμή των οποίων μεταβάλλεται καθημερινά και δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο. Όσον αφορά στην εικόνα του Ατομικού Λογαριασμού στην ιστοσελίδα του Ταμείου μας, τα Μέλη θα έχουν την δυνατότητα να βλέπουν τον αριθμό μεριδίων που χρεώνουν ή πιστώνουν τον Λογαριασμό τους, το υπόλοιπο των μεριδίων και η αξία τους σε ευρώ, σύμφωνα με την πιο πρόσφατα δημοσιευμένη καθαρή τιμή μεριδίου. 

Παρακαλώ σημειώστε ότι τα αμοιβαία κεφάλαια δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

ΕΤΟΣ / ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ
1/7/2013-31/12/2013 3,61 %
2014 6,58 %
2015 3,54 %
2016 2,30 %
2017 5,28 %
2018 -5,52 %
2019 8,95 %
2020 4,95 %
2021 5,54 %
2022 -10,18 %
1/7/2013 – 31/12/2022 26,1 %

 

 Για περισσότερες πληροφορίες για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΤΕΑ Interamerican Global Balanced Fund of Funds, όπως:

        • Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (KIID)
        • Ενημερωτικό Δελτίο
        • Κανονισμός
        • Πίνακας Επενδύσεων κ.α.

παρακαλούμε επισκεφτείτε το σύνδεσμο: http://www.alphatrust.gr/amivaia-kefalaia/tea-interamerican/

 

Πληροφορίες σχετικά με την ενσωμάτωση στην επενδυτική πολιτική παραγόντων σχετικών με το περιβάλλον, το κλίμα, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση : https://www.alphatrust.gr/sustainability/