• ΤΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
  INTERAMERICAN

  Λ. Μεσογείων 2
  24ος όροφος, Αθήνα 11527

 • 2109461094

  info@teasyninteramerican.gr

 • 8:00-16:00

  Δευτέρα - Παρασκευή

ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
07/06/2019 0 0
30/06/2019 0 0
30/09/2019 0 23.433,33
31/12/2019 * 291.091,59 20.113,02
31/03/2020 * 329.666,23 58.758,71
30/06/2020 * 403.851,40 53.203,79
30/09/2020 * 456.913,66 51.180,72
31/12/2020 * 951.364,15 41.669,62
31/03/2021 * 1.100.891,28 71.442,13
30/06/2021 * 1.180.007,47 72.752,96
30/09/2021 * 1.244.076,76 66.435,00
31/12/2021 * 1.687.675,96 56.445,85
31/03/2022 * 1.806.266,19 54.978,60
30/06/2022 * 1.762.439,93 49.036,69
30/09/2022 * 1.759.811,11 50.016,04
31/12/2022 * 2.297.220,08 36.679,59
31/03/2023 * 2.501.586,27 38.217,04
30/06/2023 * 2.607.010,75 34.039,31
30/09/2023 * 2.720.367,97 33.069,34
31/12/2023 * 3.191.583,63 20.847,05
31/03/2024 * 3.465.584,24 20.331,60

 

* Σύμφωνα με την καθαρή τιμή μεριδίου του  Α/Κ  ΤΕΑ Interamerican  Global  Balanced  Fund  of  Funds κατά τις αντίστοιχες Ημερομηνίες.