• ΤΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
  INTERAMERICAN

  Λ. Μεσογείων 2
  24ος όροφος, Αθήνα 11527

 • 2109461094

  info@teasyninteramerican.gr

 • 8:00-16:00

  Δευτέρα - Παρασκευή

ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
Β' 2019 0 0
Γ' 2019 0 0
Δ' 2019 0 0
Α' 2020 0 0
B' 2020 0 0
Γ' 2020 0 0
Δ' 2020 0 0
Α' 2021 0 0
B' 2021 0 0
Γ' 2021 0 0
Δ' 2021 0 0
Α' 2022 0 0
B' 2022 0 0
Γ' 2022 0 0
Δ' 2022 0 0
Α' 2023 0 0
B' 2023 0 0
Γ' 2023 0 0
Δ' 2023 1 10.660,97
Δ' 2023 0 0