• ΤΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
  INTERAMERICAN

  Λ. Μεσογείων 2
  24ος όροφος, Αθήνα 11527

 • 2109461094

  info@teasyninteramerican.gr

 • 8:00-16:00

  Δευτέρα - Παρασκευή

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Οι Πόροι του ΤΕΑ Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Interamerican κατανέμονται σε δύο αποθεματικά:

     • Αποθεματικό Εφάπαξ παροχών
     • Αποθεματικό Λειτουργίας

Το Αποθεματικό Εφάπαξ Παροχών προορίζεται για να καλύπτει τις καταβαλλόμενες εφάπαξ παροχές του ΤΕΑ Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Interamerican στους ασφαλισμένους. Χρηματοδοτείται με τις μηνιαίες εισφορές ασφαλισμένων, τις έκτακτες εισφορές των ασφαλισμένων και χρηματοδοτουσών επιχειρήσεων και τις αποδόσεις που προκύπτουν από την επένδυση των κεφαλαίων που το αποτελούν.

Το Αποθεματικό Λειτουργίας προορίζεται για να καλύπτει κυρίως τα λειτουργικά έξοδα του ΤΕΑ Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Interamerican.

Το αποθεματικό αυτό χρηματοδοτείται με :

1. Τα ποσά των μηνιαίων συνδρομών των μελών : € 5 (καταβάλλονται εφάπαξ κάθε Ιανουάριο). Σε περίπτωση που το μέλος δεν καταβάλλει αυτή την συνδρομή, το ποσό παρακρατείται από τον λογαριασμό εφάπαξ παροχής του.
2. H Interamerican αναλαμβάνει όλα τα έξοδα του ΤΕΑ τουλάχιστον για τα πρώτα 2 έτη. Στην συνέχεια και για τα επόμενα οκτώ έτη η Interamerican θα καταβάλλει την τυχόν διαφορά μεταξύ των συνολικά καταβληθεισών εισφορών και των πραγματικών εξόδων του Ταμείου και μέχρι το ποσό των € 25.000.