• ΤΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
  INTERAMERICAN

  Λ. Μεσογείων 2
  24ος όροφος, Αθήνα 11527

 • 2109461094

  info@teasyninteramerican.gr

 • 8:00-16:00

  Δευτέρα - Παρασκευή

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Ενδυνάμωση Συνταξιοδοτικού Εισοδήματος με «υποχρεωτική» αποταμίευση
• Θεμελίωση Δικαιώματος στις εισφορές από την πρώτη ημέρα
• Οι εισφορές εκπίπτουν φορολογικά κατά 100%, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.
• Οι εφάπαξ παροχές που καταβάλλουν τα ΤΕΑ δεν φορολογούνται.
• Τα ΤΕΑ δεν κινδυνεύουν από νομοθετικές ή εργοδοτικές παρεμβάσεις.
• Η νομική μορφή των ταμείων διευκολύνει την άσκηση της εποπτείας κι εξασφαλίζει διαφάνεια.
• Εξασφαλίζεται νομοθετικά η μεταφορά δικαιωμάτων από ένα επαγγελματικό ταμείο σε άλλο.