• ΤΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
  INTERAMERICAN

  Λ. Μεσογείων 2
  24ος όροφος, Αθήνα 11527

 • 2109461094

  info@teasyninteramerican.gr

 • 8:00-16:00

  Δευτέρα - Παρασκευή

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 • Γιατί να εγγραφώ στο ΤΕΑ; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της εγγραφής μου στο Ταμείο;

  • Ενδυνάμωση Συνταξιοδοτικού Εισοδήματος με «υποχρεωτική» αποταμίευση
  • Θεμελίωση Δικαιώματος στις εισφορές από την πρώτη ημέρα
  • Οι εισφορές εκπίπτουν φορολογικά κατά 100%, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.
  • Οι εφάπαξ παροχές που καταβάλλουν τα ΤΕΑ δεν φορολογούνται.
  • Τα ΤΕΑ δεν κινδυνεύουν από νομοθετικές ή εργοδοτικές παρεμβάσεις.
  • Η νομική μορφή των ταμείων διευκολύνει την άσκηση της εποπτείας κι εξασφαλίζει διαφάνεια.
  • Εξασφαλίζεται νομοθετικά η μεταφορά δικαιωμάτων από ένα επαγγελματικό ταμείο σε άλλο.

 • Ποιες είναι οι προϋποθέσεις εγγραφής μου στο ΤΕΑ;

  Όλοι οι Συνεργάτες του Ομίλου Interamerican που συνεργάζονται, είτε ατομικά είτε μέσω νομικών προσώπων, με τον Όμιλο οι οποίοι:
  • Κατέχουν άδεια άσκησης του επαγγέλματος του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή
  • υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΤΕΑ

  έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο ΤΕΑ.

  * Συνεργάτης: κάθε Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής (Ασφαλιστικός Σύμβουλος, Συντονιστής Ασφαλιστικών Συμβούλων, Δόκιμος Συντονιστής Ασφαλιστικών Συμβούλων, Πράκτορας, Μεσίτης) με ενεργή σχέση παραγωγικής συνεργασίας με τις Εταιρίες του Ομίλου Interamerican, καθώς επίσης και οι πιστοποιημένοι από την Τράπεζα της Ελλάδος υπάλληλοι των γραφείων των ως άνω φυσικών ή νομικών προσώπων.

  Μπορείτε να ενταχθείτε στο ΤΕΑ υποβάλλοντας μία αίτηση εγγραφής μαζί με τρία ακόμη έντυπα, μία φωτοτυπία της ταυτότητάς, ένα αντίγραφο έγγραφου δημόσιας υπηρεσίας στο οποίο αναγράφεται το ΑΦΜ σας και την άδεια άσκησης επαγγέλματος (καρτελάκι). Όλα τα προς συμπλήρωση έντυπα έχουν αναρτηθεί στο site μας.

 • Ποιος είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση του ΤΕΑ;

  Το ίδιο το ΤΕΑ μέσω των εκλεγμένων οργάνων του.

 • Πότε θα μπορώ να λάβω χρήματα από το ΤΕΑ; Πότε «ωριμάζουν»;

  Το σύνολο των εισφορών μαζί με τις αποδόσεις από τις επενδύσεις τους καταβάλλονται υπό μορφή εφάπαξ, εναλλακτικά, κατά την συμπλήρωση ενός από τα παρακάτω κριτήρια (όποιο επέλθει πρώτο):
  • Ηλικία των 65 ετών (άνδρες & γυναίκες).
  • 20 έτη συμμετοχής στο ΤΕΑ.
  • Συνταξιοδότηση από τον κύριο Φορέα Ασφάλισης (κανονική, πρόωρη ή λόγω αναπηρίας).
  • Απώλεια ζωής.

 • Έχω την δυνατότητα έκτακτης εισφοράς στο ΤΕΑ; Κάθε πότε; Υπάρχει ανώτατο όριο;

  Μπορείτε να καταβάλλετε έκτακτη εισφορά στο ΤΕΑ δύο φορές τον χρόνο (οποιαδήποτε στιγμή στη διάρκειά του), ελάχιστου ποσού € 1.000. Δεν υπάρχει ανώτατο όριο.

 • Τι θα συμβεί εάν διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο η συνεργασία μου με την Interamerican ή αν αλλάξω επάγγελμα νωρίτερα από τα 65 μου έτη ή πριν κλείσω τα 20 έτη υπηρεσίας;

  Το συσσωρευμένο κεφάλαιο παραμένει στον ατομικό λογαριασμό σας και επενδύεται μέχρι να εκπληρωθεί κάποια από τις προϋποθέσεις καταβολής της παροχής σας. Μέχρι εκείνη την στιγμή μπορείτε να συνεχίσετε να καταβάλλετε προσωπικές εισφορές.

 • Τι θα συμβεί εάν η Interamerican αποφασίσει να σταματήσει να υποστηρίζει ή να χρηματοδοτεί το ΤΕΑ;

  Το ΤΕΑ συνεχίζει να λειτουργεί με χρηματοδότηση των ιδίων κεφαλαίων αποκλειστικά από τα μέλη του.

 • Ποιος θα έχει πρόσβαση στα προσωπικά μου στοιχεία που θα καταθέσω στο ΤΕΑ;

  Οι υπάλληλοι και τα στελέχη του ΤΕΑ καθώς επίσης και τυχόν εξωτερικοί συνεργάτες του ΤΕΑ.

 • Μπορώ να εγγραφώ στο ΤΕΑ οποιαδήποτε στιγμή;

  Ναι χωρίς κανέναν περιορισμό.

 • Με ποιο τρόπο θα πληρώνονται οι εισφορές μου και πόσο συχνά;

  Εισφορές Εφάπαξ Παροχής
  • Καταβάλλονται 4 φορές ετησίως εντός του πρώτου ημερολογιακού μήνα του κάθε τριμήνου με πάγια τραπεζική εντολή ή με εντολή πληρωμής, με χρήση κωδικού πληρωμής ο οποίος αναρτάται στον ατομικό λογαριασμό σας στην ιστοσελίδα του ΤΕΑ. Σε περίπτωση που οι εισφορές καταβληθούν μετά τον πρώτο μήνα του κάθε ημερολογιακού τριμήνου, δεν θα επενδύονται και δεν θα πιστώνονται με τόκους μέχρι την αμέσως επόμενη επένδυση των εισφορών του επόμενου τριμήνου.
  • Σε περίπτωση που το Μέλος κάνει έκτακτη καταβολή πλέον των δύο φορών ετησίως το υπερβάλον ποσό δεν θα επενδύεται και δεν θα πιστώνεται με τόκους, δεν θα συμπεριλαμβάνεται στην φορολογική βεβαίωση που θα εκδίδει το Μέλος στο τέλος του έτους και με απόφαση του Μέλους θα επιστρέφεται σε αυτό ή θα χρησιμοποιείται έναντι μελλοντικών εισφορών ή θα χρησιμοποιείται ως έκτακτη καταβολή το αμέσως επόμενο έτος.

  Εισφορές Λειτουργικών Εξόδων
  Για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Ταμείου κάθε Μέλος καταβάλλει πρόσθετες μηνιαίες εισφορές ίσες με € 5 (καταβάλλονται εφάπαξ κάθε Ιανουάριο με χρήση κωδικού πληρωμής ο οποίος αναρτάται στον ατομικό λογαριασμό σας στην ιστοσελίδα του ΤΕΑ).

 • Ποιος θα με ενημερώνει για τα θέματα του ΤΕΑ; Σε ποιόν μπορώ εγώ να απευθύνομαι σχετικά;

  Υπεύθυνο πρόσωπο και στις δύο περιπτώσεις είναι ο υπάλληλος διαχείρισης και επικοινωνίας του ΤΕΑ.

 • Πώς θα ενημερώνομαι για την εξέλιξη του ατομικού μου λογαριασμού;

  Υπάρχει ηλεκτρονική πρόσβαση στον ατομικό λογαριασμό σας μέσω internet. Επίσης μία φορά το χρόνο θα λαμβάνετε αναλυτική ενημέρωση για την εξέλιξη του λογαριασμού σας.

 • 1