• ΤΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
  INTERAMERICAN

  Λ. Μεσογείων 2
  24ος όροφος, Αθήνα 11527

 • 2109461094

  info@teasyninteramerican.gr

 • 8:00-16:00

  Δευτέρα - Παρασκευή

ΠΑΡΟΧΕΣ

Το σύνολο των τακτικών κι έκτακτων προαιρετικών εισφορών μαζί με τις αποδόσεις από τις επενδύσεις τους καταβάλλονται είτε με την,
• συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών (άνδρες & γυναίκες) ή
• συμπλήρωση 20 ετών συμμετοχής στο ΤΕΑ ή
• συνταξιοδότηση από το Φορέα (κανονική, πρόωρη ή αναπηρία) ή
• απώλεια Ζωής.

Σημ. Ελάχιστος χρόνος παραμονής στο Ταμείο για την καταβολή της εφάπαξ παροχής είναι τα 5 έτη (δεν ισχύει σε περίπτωση απώλειας ζωής ή συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη σχετική αίτηση.


Διαδικασία Καταβολής Εφάπαξ Παροχής

 • Η υπηρεσία Διαχείρισης του TEA δέχεται κάθε μήνα αιτήσεις καταβολής παροχής μαζί με τα απαραίτητα παραστατικά απευθείας από τα Μέλη του Ταμείου (ή τους δικαιούχους τους σε περίπτωση θανάτου).
 • Τα παραστατικά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, φωτοτυπία ταυτότητας, εκκαθαριστικού εφορίας, απόφαση συνταξιοδότησης (σε περίπτωση συνταξιοδότησης πριν από την συμπλήρωση των 65 ετών) ή πιστοποιητικού θανάτου (σε περίπτωση θανάτου του μέλους).
 • Η Διαχείριση του ΤΕΑ ελέγχει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την καταβολή της εφάπαξ παροχής.Βασική προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας πληρωμής του μέλους είναι ο έλεγχος για εξόφληση όλων των εισφορών για το μέλος και τυχόν εκκρεμοτήτων του μέλους προς το Ταμείο.
 • Η Διαχείριση του ΤΕΑ δίνει στον διαχειριστή των επενδύσεων εντολή εξαγοράς του μέρους της επένδυσης που αντιστοιχεί στον Ατομικό Λογαριασμό του Μέλους.Η εφάπαξ παροχή είναι ίση με το προϊόν της εξαγοράς, όπως αυτό δηλώνεται κάθε φορά από τον διαχειριστή της επένδυσης κατά την ημερομηνία της εντολής εξαγοράς μείον το ποσό των τυχών οφειλόμενων μηνιαίων συνδρομών του Μέλους και οποιασδήποτε εκκρεμότητας του Μέλους προς το Ταμείο.
 • Σε περίπτωση που το ποσό της εφάπαξ παροχής υπερβαίνει τις € 50.000, για την καταβολή της απαιτείται η έγκρισή του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.
 • Οι εισφορές σε κάθε περίπτωση καταβάλλονται και για τον μήνα που το Μέλος ζήτησε την διακοπή της ασφάλισής και διακόπτονται από τον επόμενο μήνα.
 • Η Διαχείριση του ΤΕΑ καταβάλλει την εφάπαξ παροχή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του Μέλους (ή του δικαιούχου σε περίπτωση θανάτου).
 • Το Μέλος υπογράφει απόδειξη είσπραξης και παραλαμβάνει την ίδια στιγμή σχετική βεβαίωση καταβολής παροχής για την εφορία και εκτύπωση όλων των κινήσεων του Ατομικού Λογαριασμού.
 • Η παροχή καταβάλλεται εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και των απαραίτητων παραστατικώνν ή της είσπραξης της τελευταίας εισφοράς ή της έγκρισης καταβολής της από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου.