• ΤΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
  INTERAMERICAN

  Λ. Μεσογείων 2
  24ος όροφος, Αθήνα 11527

 • 2109461094

  info@teasyninteramerican.gr

 • 8:00-16:00

  Δευτέρα - Παρασκευή

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το ανώτατο Όργανο Διοίκησης του ΤΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ είναι το Διοικητικό Συμβούλιo.
Το ανώτατο εκτελεστικό Όργανο είναι ο Διευθυντής του Ταμείου, ο οποίος προΐσταται των Υπηρεσιών του ΤΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ.
Στο Ταμείο λειτουργεί Επιτροπή Επενδύσεων ως γνωμοδοτικό Όργανο με κύρια αποστολή την παροχή συμβουλών στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τη διαχείριση των κεφαλαίων - αποθεματικών του.
Στο Ταμείο λειτουργεί επίσης ο Εσωτερικός Έλεγχος με σκοπό την ενίσχυση της αποδοτικότητας του Ταμείου και της προάσπισης των συμφερόντων των ασφαλισμένων.
Οι αρμοδιότητες - καθήκοντα των Οργάνων, των Υπηρεσιών και των Επιτροπών του ΤΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ καθορίζονται από τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας, του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.
Η οργανωτική δομή του ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ είναι εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις λειτουργίας του Ταμείου, ώστε να επιτυγχάνεται με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο η παροχή των υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους και η εκπλήρωση του σκοπού του καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος
Χατζάκης Ιωάννης

Αντιπρόεδρος
Θωμόπουλος Ευάγγελος

Μέλη
Δελιόγλου Δημήτριος
Κούτης Εμμανουήλ
Ταμβάκος Γεωργιος
Τουρνατζής Λουκάς
Bazan Luis

Εσωτερικός Έλεγχος
KnR QUALITY AUDITING. Ελεγκτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Επιτροπή Επενδύσεων
Νικολέτα Αναγνωστοπούλου
Λουκάς Τζιβάρας
Αθανάσιος Φροντιστής

Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνου
Φύτρος Χαράλαμπος

Αναλογιστής
Μαλαξιανάκης Δημήτριος

Διαχειριστής Επενδύσεων
ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διευθυντής ΤΕΑ INTERAMERICAN
Παναγιώτου Ανδρέας

Νομικός Σύμβουλος
Καρακόιδα Χρυσούλα

Υπηρεσία Λογιστηρίου και Διαχείρισης
Βουρλούμη Ιωάννα