• ΤΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
  INTERAMERICAN

  Λ. Μεσογείων 2
  24ος όροφος, Αθήνα 11527

 • 2109461094

  info@teasyninteramerican.gr

 • 8:00-16:00

  Δευτέρα - Παρασκευή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ  ΕΚΤΑΚΤΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(Κατ’ άρθρα 11 παρ. 1 εδ. δ’, 3, 12 παρ. 2β’, 3 του Καταστατικού)

 

Αγαπητά Μέλη,

Κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. του Ταμείου της 25.1.2023, σας προσκαλώ σε έκτακτη γενική συνέλευση του ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21η Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11:00 με φυσική παρουσία στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ, Λεωφόρος Συγγρού 124-126, αίθουσα «Ταμπουράς» (1ος όροφος) με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης, με δυνατότητα ταυτόχρονης συμμετοχής σας μέσω της πλατφόρμας teams:

Ημερήσια Διάταξη Γ.Σ.

 1. Έγκριση της Ενοποίησης του Ταμείου με το Επαγγελματικό Ταμείο των Υπαλλήλων. Σχετικές λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται. Επίσης, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ταμείου (https://www.teainteramerican.gr/ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση ΤΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ 01 Φεβρουαρίου 2023 – PDF Αρχείο ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ).

Σημειώνω ότι η ενοποίηση των δύο Ταμείων δεν θα αλλάξει καθόλου τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών του (νέου) ενοποιημένου Επαγγελματικού Ταμείου Ομίλου ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ, τα οποία παραμένουν, για όλα τα μέλη, ως έχουν, καθώς και ότι για το εν λόγω εγχείρημα έχει ληφθεί η κατ’ αρχήν έγκριση όλων των Εποπτικών Αρχών, καθώς τούτο προάγει απόλυτα την ευρωστία του Ταμείου και των μελών του, σύμφωνα και με την μελέτη που έχει καταρτιστεί σχετικά από τον Αναλογιστή-Risk Officer του Ταμείου κ. Χ. Φύτρο.

 1. Έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου (νέου-τροποποιημένου) Καταστατικού του ΤΕΑ υπαλλήλων Ομίλου ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ, όπως αυτό ισχύει σήμερα, κατόπιν των τροποποιήσεων, με το νέο, του ενοποιημένου Ταμείου, στο οποίο θα ενταχθούν και οι Συνεργάτες,  το εν λόγω σχέδιο έχει ήδη υποβληθεί προς έγκριση στις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές . και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ταμείου (https://www.teainteramerican.gr/ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση ΤΕΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ 01 Φεβρουαρίου 2023 – PDF Αρχείο  ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ).

Σημαντικές Ενημερώσεις

 • Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, τα εν λόγω θέματα της ημερήσιας διάταξης, απαιτούν, σύμφωνα με το Καταστατικό, αυξημένη απαρτία (Άρθρο 12 παρ. 2 (β’). Συγκεκριμένα, για την 1η Γ.Σ. απαιτείται απαρτία 2/3 των μελών, ενώ αν αυτή δεν επιτευχθεί, για την 2η Γ.Σ., απαιτείται απαρτία ½ των μελών.
 • Γι’ αυτό, σας καλώ όλους να συμμετέχετε για να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος με τις πολλαπλές συγκλήσεις.
 • Αναφορικά με την ψηφοφορία, σας ενημερώνω ότι θα ακολουθηθεί η διαδικασία ψηφοφορίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανώνυμης Εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» – με δ.τ. «ΕΔΥΤΕ Α.Ε.», ZEUS, η οποία χρησιμοποιήθηκε κατά την τελευταία Γ.Σ. του ΤΕΑ Προσωπικού με πολλή μεγάλη επιτυχία. Η χρήσης της ZEUS, πληροί όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας και διασφαλίζει απόλυτα το απόρρητο της ψηφοφορίας.
 • Στην περίπτωση που οι Εποπτικές Αρχές, προτείνουν αλλαγές στο υποβληθέν από εμάς (νέο) Καταστατικό που διαφοροποιούν, με οποιονδήποτε τρόπο, το υποβληθέν σχέδιο, ιδίως ως προς τα δικαιώματα ή/και τις υποχρεώσεις των μελών, οι εν λόγω προτάσεις των Εποπτικών Αρχών επί του σχεδίου Καταστατικού θα υποβληθούν προς έγκριση σε επόμενη Γ.Σ. για το θέμα αυτό. Σε αντίθετη περίπτωση, θα ενημερωθείτε για το τελικό-εγκριθέν από τις Εποπτικές Αρχές Καταστατικό, με την αποστολή ενημερωτικού email.

 

Αθήνα,  1  Φεβρουαρίου 2023

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Χατζάκης

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΝΕΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ