• ΤΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
  INTERAMERICAN

  Λ. Μεσογείων 2
  24ος όροφος, Αθήνα 11527

 • 2109461094

  info@teasyninteramerican.gr

 • 8:00-16:00

  Δευτέρα - Παρασκευή

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2023

Αγαπητό μέλος,

Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι οι Φορολογικές Βεβαιώσεις και το Ετήσιο Ενημερωτικό Σημείωμα του Ατομικού Λογαριασμού σας για το οικονομικό έτος 2023 είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Ταμείου μας (http://www.teasyninteramerican.gr/).

Το έτος 2023, οι αποδόσεις των επενδύσεων των κεφαλαίων του Ταμείου μας στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο “TEA Interamerican Global Balanced Fund of Funds” ανήρθαν σε ποσοστό 7,52 % . Την 1 η Ιουλίου 2023 συμπληρώθηκαν 10 έτη λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS” , με την σωρευτική απόδοση για την περίοδο 1/7/2013 – 30/6/2023 να ανέρχεται στο + 31,13 %, δηλαδή είχε μία μέση ετήσια απόδοση + 3,113 %. Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι οι αποδόσεις των επενδύσεων ήταν θετικές όλα τα έτη λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μας , με μοναδική εξαίρεση το 2018 και το 2022.

Επίσης, το 2023 υπήρξαν πολύ σημαντικές εξελίξεις που αφορούν την Επαγγελματική Ασφάλιση εν γένει, κατόπιν της ψήφισης του Νόμου 5078/20.12.2023 (ΦΕΚ Α’ Αρ.Φύλλου 211), ο οποίος ισχύει από την 01.01.2024.

Το προηγούμενο έτος συνεχίστηκε η διαδικασία ενοποίησης των δύο ΤΕΑ του Ομίλου Interamerican, κάτι που αναμένεται να εξασφαλίσει την συνέχεια των σημαντικών παροχών της Επαγγελματικής Ασφάλισης των Συνεργατών και να βελτιώσει σημαντικά την βιωσιμότητα και των δύο Ταμείων. Η διαδικασία ενοποίησης βρίσκεται στο στάδιο έγκρισης του Καταστατικού του ενοποιημένου ΤΕΑ Interamerican από τις Εποπτικές Αρχές, με σημαντικές καθυστερήσεις από πλευράς τους.

Όσον αφορά στην λειτουργία του ΤΕΑ Interamerican, αυτή παραμένει σε υψηλά επίπεδα καθώς το Ταμείο μας είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών Λειτουργίας των ΤΕΑ. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει οποιαδήποτε εκκρεμότητα προς τις Ελεγκτικές κι Εποπτικές αρχές, προς τους ασφαλισμένους και τους προμηθευτές του. Επίσης, οι τακτικοί τριμηνιαίοι έλεγχοι του Εσωτερικού Ελέγχου και της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου του Ταμείου καθώς και η εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής Επενδύσεων μας επιβεβαιώνει τα πιο πάνω σημεία.

Τέλος, η Διοίκηση του Ταμείου σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που επιδεικνύετε και σας διαβεβαιώνει ότι ενεργεί πάντα με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση των συμφερόντων σας, την μεγιστοποίηση των συνταξιοδοτικών παροχών σας και την ορθή και εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου.

 

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Χατζάκης