• ΤΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
  INTERAMERICAN

  Λ. Μεσογείων 2
  24ος όροφος, Αθήνα 11527

 • 2109461094

  info@teasyninteramerican.gr

 • 8:00-16:00

  Δευτέρα - Παρασκευή

Αγαπητό Mέλος,

Με αφορμή την συμπλήρωση 10 ετών λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TEA INTERAMERICAN GLABAL BALANCED FUND OF FUNDS  την 1η Ιουλίου 2023, με  ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι η σωρευτική απόδοση για την περίοδο 1/7/2013 – 30/6/2023 ανήλθε σε + 31,13 %, δηλαδή είχε μία μέση ετήσια απόδοση + 3,13 %. Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την απόδοση του Α/Κ στο οποίο επενδύεται το σύνολο των κεφαλαίων του Ταμείου μας. Παρακαλώ σημειώστε ότι το ενεργητικό του Α/Κ στις 30/6/2023 ανερχόταν στα ποσό των € 28.262.495 και για τα δύο ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ. Ως εκ τούτου, το προσεχώς ενοποιημένο ΤΕΑ Interamerican βρίσκεται στην πρώτη θέση των ΤΕΑ στην χώρα μας.

Είναι σημαντικό να αναλογισθούμε ότι οι αποδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν σε περίοδο συνεχών αντίξοων οικονομικών συνθηκών και παγκόσμιων γεωπολιτικών εξελίξεων. Επίσης, είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι οι αποδόσεις των επενδύσεων ήταν θετικές κατά τα οκτώ εκ των δέκα ετών λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μας,  με εξαίρεση το 2018 και το 2022. Ακόμη όμως και σε περίοδο αρνητικών αποδόσεων θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι με χαμηλότερες τιμές αγοράζεται μεγαλύτερος αριθμός μεριδίων, κάθε φορά που καταβάλλονται εισφορές στον λογαριασμό μας.  Τέλος, θεωρούμε ότι είναι άξιο αναφοράς να συνυπολογισθεί το υψηλότατο φορολογικό όφελος που προκύπτει από την καταβολή προσωπικών εισφορών στο Ταμείο μας, το οποίο ποσοστιαία ισούται με τον ανώτατο φορολογικό συντελεστή που εφαρμόζεται στα εισοδήματα του κάθε μέλους.

Παρακαλώ σημειώστε ότι ο σχεδιασμός και η λειτουργία του Α/Κ εκφράζουν απόλυτα την επενδυτική πολιτική του Ταμείου μας που είναι : 

 • η προστασία του κεφαλαίου, και
 • η επίτευξη μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η Επενδυτική Πολιτική των ΤΕΑ χαράσσεται κατά την ίδρυση των Ταμείων, υποβάλλεται στις Εποπτικές Αρχές και οι επενδύσεις πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τις αρχές της επενδυτικής πολιτικής. Επίσης, λόγω του μακροχρόνιου ορίζοντα των συνταξιοδοτικών παροχών , δεν θεωρείται επενδυτικά ορθή η αλλαγή της επενδυτικής πολιτικής, βάσει των εκάστοτε πρόσκαιρων οικονομικών συνθηκών.

Σε κάθε περίπτωση όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το μεγαλύτερο όφελος από την συμμετοχή σας στο ΤΕΑ Προσωπικού Interamerican είναι η ενδυνάμωση του συνταξιοδοτικού εισοδήματος μέσω της τακτικής αποταμίευσης. Επιπρόσθετα σημαντικά  οφέλη είναι :

 • Το δικαίωμα στις εισφορές θεμελιώνεται από την πρώτη ημέρα (καταβάλλεται στη λήξη).
 • Η καταβολή παροχής από την ηλικία των 58 ετών (μετά από την ενοποίηση με το ΤΕΑ Προσωπικού).
 • Οι εισφορές εκπίπτουν φορολογικά κατά 100%, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.
 • Οι εφάπαξ παροχές που καταβάλλουν τα ΤΕΑ δεν φορολογούνται.
 • Τα ΤΕΑ δεν κινδυνεύουν από νομοθετικές ή εργοδοτικές παρεμβάσεις.
 • Η νομική μορφή των ταμείων διευκολύνει την άσκηση της εποπτείας κι εξασφαλίζει διαφάνεια.
 • Εξασφαλίζεται νομοθετικά η μεταφορά δικαιωμάτων από ένα επαγγελματικό ταμείο σε άλλο.

Τέλος, η Διοίκηση του Ταμείου σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που επιδεικνύετε και σας διαβεβαιώνει ότι ενεργεί πάντα με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση των συμφερόντων σας, την μεγιστοποίηση των συνταξιοδοτικών παροχών σας και την ορθή και εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου.

 

Α/Κ ΤΕΑ INTERAMERICAN   

 

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Χατζάκης