• ΤΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
  INTERAMERICAN

  Λ. Μεσογείων 2
  24ος όροφος, Αθήνα 11527

 • 2109461094

  info@teasyninteramerican.gr

 • 8:00-16:00

  Δευτέρα - Παρασκευή

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2023

Αγαπητό μέλος,

Με ιδιαίτερη χαρά σε ενημερώνουμε ότι οι Φορολογικές Βεβαιώσεις για το  οικονομικό έτος 2022, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Ταμείου μας (http://www.teainteramerican.gr/).

Το έτος 2022, οι αποδόσεις των επενδύσεων των κεφαλαίων του Ταμείου μας στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο “TEA Interamerican Global Balanced Fund of Funds” ανήλθαν σε ποσοστό  -10,98%. Θα πρέπει να λάβουμε όμως υπόψη, ότι οι αποδόσεις αυτές σχετίζονται άμεσα με την πτώση των παγκόσμιων αγορών σε περίοδο συνεχών αντίξοων οικονομικών συνθηκών και παγκόσμιων γεωπολιτικών εξελίξεων. Με την ευκαιρία υπενθυμίζουμε ότι οι αποδόσεις των επενδύσεων τα προηγούμενα έτη λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μας ήταν θετικές, με εξαίρεση το έτος 2018. Ακόμη όμως και σε περίοδο αρνητικών αποδόσεων θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τον μακροπρόθεσμο ορίζοντα αυτής της επένδυσης κι ότι κάθε φορά που καταβάλλονται εισφορές στον λογαριασμό μας με χαμηλότερες τιμές μεριδίου, αγοράζεται μεγαλύτερος αριθμός μεριδίων. Συμπληρωματικά είναι άξιο αναφοράς να συνυπολογιστεί το υψηλό φορολογικό όφελος που προκύπτει από την καταβολή προσωπικών εισφορών στο Ταμείο μας, όπου ποσοστιαία ισούται με τον ανώτατο φορολογικό συντελεστή που εφαρμόζεται στα εισοδήματα του κάθε μέλους.

Επίσης, το προηγούμενο έτος ξεκίνησε η διαδικασία ενοποίησης των δύο ΤΕΑ του Ομίλου Interamerican, κάτι που αναμένεται να εξασφαλίσει την συνέχεια των σημαντικών παροχών της Επαγγελματικής Ασφάλισης των Συνεργατών και να βελτιώσει σημαντικά την βιωσιμότητα και των δύο Ταμείων.

Όσον αφορά στην λειτουργία του ΤΕΑ Interamerican, αυτή παραμένει σε υψηλά επίπεδα καθώς το Ταμείο μας είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών Λειτουργίας των ΤΕΑ. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει οποιαδήποτε εκκρεμότητα προς τις Ελεγκτικές και τις Εποπτικές αρχές, προς τους ασφαλισμένους και τους προμηθευτές του. Μάλιστα, οι τακτικοί τριμηνιαίοι έλεγχοι του Εσωτερικού Ελέγχου  και της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου του Ταμείου καθώς και η εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής Επενδύσεων, μας επιβεβαιώνουν τα πιο πάνω σημεία.

Η Διοίκηση του Ταμείου, σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που επιδεικνύετε και σας διαβεβαιώνει ότι ενεργεί πάντα με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση των συμφερόντων σας, την μεγιστοποίηση των συνταξιοδοτικών σας παροχών, καθώς και την ορθή κι εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου.

 

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Χατζάκης