• ΤΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
  INTERAMERICAN

  Λ. Μεσογείων 2
  24ος όροφος, Αθήνα 11527

 • 2109461094

  info@teasyninteramerican.gr

 • 8:00-16:00

  Δευτέρα - Παρασκευή

Κύρια Χαρακτηριστικά των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

• Προαιρετική ασφάλιση ως προς την ίδρυση των Ταμείων και την υπαγωγή στην ασφάλιση
• Συστήνονται σε εθελοντική βάση, με πρωτοβουλία των εργαζομένων ή των εργοδοτών ή με συμφωνία των δυο μερών
• Μη κερδοσκοπικά, αυτόνομα κι αυτοδιοικούμενα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
• Βασίζονται στην επαγγελματική ιδιότητα, στην απασχόληση σε κοινό εργοδότη ή στον κλάδο απασχόλησης των μελών
• Βασική προϋπόθεση είναι η συμμετοχή τουλάχιστον 100 Μελών
• Λειτουργούν με βάση το Κεφαλαιοποιητικό σύστημα
• Τα ΤΕΑ εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κι ελέγχονται από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή
• Οι επενδύσεις εποπτεύονται κι ελέγχονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
• Τα οικονομικά στοιχεία και καταστάσεις ελέγχονται από ορκωτούς λογιστές
• Η λειτουργία τους ρυθμίζεται από καταστατικό
• Διοικούνται από τετραετές Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο μετέχουν οι ασφαλισμένοι, οι εργοδότες αλλά και τρίτα πρόσωπα κοινής αποδοχής